top of page

Koučování

Koučink

Máte malou motivaci zdravě jíst, zhubnout nebo přibrat, začít cvičit, přestat kouřit, změnit školu, zaměstnání nebo bydlení? Stále odkládáte plnění úkolů nebo rozhodnutí? Cítíte, že potřebujete udělat v životě změnu? Koučování vám pomůže ujasnit si situaci a nabrat správný směr.
IMG_2830.JPG

Koučování neboli koučink je proces, který podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč pomáhá klientovi například ujasnit si, jakým směrem se v životě vydat, čemu se věnovat, objevovat nové možnosti řešení nejrůznějších situací nebo problémů, nebo dělat  rozhodnutí na životních křižovatkách. Koučování pomáhá také při plánování osobních nebo pracovních projektů a jejich úspěšné realizace. Kouč není trenér ani poradce, nic neradí, ani nedoporučuje, ale pomáhá klientovi rozvíjet jeho potenciál, získat sebedůvěru, hledat jeho vlastní cestu, jeho vlastní řešení a na této cestě ho motivuje a povzbuzuje. V některých oblastech, kde má kouč odpovídající vzdělání, může kouč zaujmout i roli konzultanta nebo mentora, ale pouze se souhlasem klienta (například výživa).

Mezinárodní federace koučů definuje koučování jako partnerství s klientem v tvořivém procesu, který provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu.

 

V jakých situacích je koučink vhodný?

  • Osobní problémy - malá motivace zdravě jíst, zhubnout nebo přibrat, začít cvičit, přestat kouřit, změnit školu, zaměstnání nebo bydlení, stálé odkládání plnění úkolů nebo rozhodnutí, cítíte, že potřebujete v životě změnu, ale nevíte přesně jakou, potíže s hledáním protějšku, osamělost.

  • Problémy v rodině - nemáte čas na vaše koníčky, nezvládáte rodinný rozpočet, stálé hádky s partnerem, rodiči nebo dětmi.

  • Problémy v práci – práce vás nebaví, šéf vás nutí pracovat přesčas, cítíte se nedocenění, špatně finančně ohodnocení, špatné mezilidské vztahy na pracovišti, obavy se změny zaměstnání.

bottom of page