Koučování

Koučink

Máte malou motivaci zdravě jíst, zhubnout nebo přibrat, začít cvičit, přestat kouřit, změnit školu, zaměstnání nebo bydlení? Stále odkládáte plnění úkolů nebo rozhodnutí? Cítíte, že potřebujete udělat v životě změnu? Koučování vám pomůže ujasnit si situaci a nabrat správný směr.
IMG_2830.JPG

Koučování neboli koučink je proces, který podporuje hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč pomáhá klientovi například ujasnit si, jakým směrem se v životě vydat, čemu se věnovat, objevovat nové možnosti řešení nejrůznějších situací nebo problémů, nebo dělat  rozhodnutí na životních křižovatkách. Koučování pomáhá také při plánování osobních nebo pracovních projektů a jejich úspěšné realizace. Kouč není trenér ani poradce, nic neradí, ani nedoporučuje, ale pomáhá klientovi rozvíjet jeho potenciál, získat sebedůvěru, hledat jeho vlastní cestu, jeho vlastní řešení a na této cestě ho motivuje a povzbuzuje. V některých oblastech, kde má kouč odpovídající vzdělání, může kouč zaujmout i roli konzultanta nebo mentora, ale pouze se souhlasem klienta (například výživa).

Mezinárodní federace koučů definuje koučování jako partnerství s klientem v tvořivém procesu, který provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu.

 

V jakých situacích je koučink vhodný?

  • Osobní problémy - malá motivace zdravě jíst, zhubnout nebo přibrat, začít cvičit, přestat kouřit, změnit školu, zaměstnání nebo bydlení, stálé odkládání plnění úkolů nebo rozhodnutí, cítíte, že potřebujete v životě změnu, ale nevíte přesně jakou, potíže s hledáním protějšku, osamělost.

  • Problémy v rodině - nemáte čas na vaše koníčky, nezvládáte rodinný rozpočet, stálé hádky s partnerem, rodiči nebo dětmi.

  • Problémy v práci – práce vás nebaví, šéf vás nutí pracovat přesčas, cítíte se nedocenění, špatně finančně ohodnocení, špatné mezilidské vztahy na pracovišti, obavy se změny zaměstnání.